نمایش 1–12 از 77 نتیجه

دسته قلاویز کشور مدل 10-3 سایز 10 میلیمتر

1,950,000 تومان
دسته قلاویز کشور مدل 10-3 سایز 10 میلیمتر

مشخصات

ابعاد بسته‌بندی

۱۵x۲x۱ سانتی‌متر

وزن

۱۲۵ گرم

ویژگی‌های مته و سری

بسته‌بندی تکی

شماره

۱۰

کاربری

سایر

دسته قلاویز کشور مدل 16-6 سایز 16 میلیمتر

255,000 تومان
دسته قلاویز کشور مدل 16-6 سایز 16 میلیمتر

مشخصات

ابعاد بسته‌بندی

۲۴x۳x۲ سانتی‌متر

وزن

۴۴۵ گرم

ویژگی‌های مته و سری

بسته‌بندی تکی

شماره

۱۶

کاربری

سایر

فرز انگشتی الماسه آهم مدل 12x45x12Dx100Lx4Tx45 سایز 12

فرز انگشتی الماسه آهم مدل 12x45x12Dx100Lx4Tx45 سایز 12

  مشخصات
 • شماره:12
 • کاربری: فلز
 • وزن:130 گرم

فرز انگشتی الماسه آهم مدل R4.0x16x8Dx60Lx2Tx45 سایز R4

720,000 تومان

فرز انگشتی الماسه آهم مدل R4.0x16x8Dx60Lx2Tx45 سایز R4

  مشخصات
 • شماره:R4
 • کاربری: فلز
 • وزن:35 گرم

فرز انگشتی الماسه آهم مدل R4.0x16x8Dx75Lx2Tx45 سایز R4

890,000 تومان

فرز انگشتی الماسه آهم مدل R4.0x16x8Dx75Lx2Tx45 سایز R4

  مشخصات
 • شماره:R4
 • کاربری: فلز
 • وزن:45 گرم

فرز انگشتی الماسه آهم مدل R2.0x8x4Dx50Lx2Tx45 سایز R2

360,000 تومان

فرز انگشتی الماسه آهم مدل R2.0x8x4Dx50Lx2Tx45 سایز R2

  مشخصات
 • شماره:R2
 • مناسب برای: فلز
 • وزن:10 گرم

فرز انگشتی الماسه آهم مدل 2.0x5x4Dx50Lx4Tx45 سایز 2 میلیمتر

292,000 تومان

فرز انگشتی الماسه آهم مدل 2.0x5x4Dx50Lx4Tx45 سایز 2 میلیمتر

  مشخصات
 • شماره:2
 • کاربری: فلز
 • وزن:5 گرم

فرز انگشتی الماسه آهم مدل R2.5x10x5Dx75Lx2Tx45 سایز R2.5

460,000 تومان

فرز انگشتی الماسه آهم مدل R2.5x10x5Dx75Lx2Tx45 سایز R2.5

  مشخصات
 • شماره:R2.5
 • مناسب برای:فلز
 • وزن:20 گرم

فرز انگشتی الماسه آهم مدل 4.0x12x4Dx75Lx4Tx45 سایز 4 میلیمتر

440,000 تومان

فرز انگشتی الماسه آهم مدل 4.0x12x4Dx75Lx4Tx45 سایز 4 میلیمتر

  مشخصات
 • شماره:4
 • کاربری: فلز
 • وزن:10 گرم

فرز انگشتی الماسه آهم مدل 5.0x15x5Dx75Lx4Tx45 سایز 5

520,000 تومان

فرز انگشتی الماسه آهم مدل 5.0x15x5Dx75Lx4Tx45 سایز 5

  مشخصات
 • شماره:5
 • کاربری: فلز
 • وزن:15 گرم

فرز انگشتی الماسه آهم مدل 5.0x13x6Dx50Lx4Fx45 سایز 5 میلیمتر

545,000 تومان

فرز انگشتی الماسه آهم مدل 5.0x13x6Dx50Lx4Fx45 سایز 5 میلیمتر

  مشخصات
 • شماره:5
 • مناسب برای: فلز
 • وزن:15 گرم

فرز انگشتی الماسه آهم مدل 6.0x20x6Dx75Lx4Fx45 سایز 6 میلیمتر

675,000 تومان

فرز انگشتی الماسه آهم مدل 6.0x20x6Dx75Lx4Fx45 سایز 6 میلیمتر

  مشخصات
 • شماره:6
 • کاربری: فلز
 • وزن:25 گرم