در حال نمایش 17 نتیجه

گردبرالماسه بتن سایز75

گردبرالماسه بتن سایز75

مشخصات فنی

شماره : 75 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 620 گرم ابعاد بسته‌بندی :  11*11*11سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 640گرم

گردبرالماسه بتن سایز85

گردبرالماسه بتن سایز85

مشخصات فنی

شماره : 85 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 670 گرم ابعاد بسته‌بندی :  13*13*13 سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 680گرم

گردبرالماسه بتن سایز80

640,000 تومان

گردبرالماسه بتن سایز80

مشخصات فنی

شماره : 80 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 620 گرم ابعاد بسته‌بندی :  12*12*12 سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 660گرم

گردبرالماسه بتن سایز55

475,000 تومان

گردبرالماسه بتن سایز55

مشخصات فنی

شماره : 55 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 470گرم ابعاد بسته‌بندی :  9*9*9 سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 530 گرم

گردبرالماسه بتن سایز 65

495,000 تومان

گردبرالماسه بتن سایز 65

مشخصات فنی

شماره : 65 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 520 گرم ابعاد بسته‌بندی :  9.5*9.5*9.5 سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 600 گرم

گردبرالماسه بتن سایز100

750,000 تومان

گردبرالماسه بتن سایز100

مشخصات فنی

شماره : 100 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 750 گرم ابعاد بسته‌بندی :  16*16*16 سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 770گرم

گردبرالماسه بتن سایز70

590,000 تومان

گردبرالماسه بتن سایز70

مشخصات فنی

شماره : 70 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 600 گرم ابعاد بسته‌بندی :  10*10*10 سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 620 گرم

گردبرالماسه بتن سایز 60

500,000 تومان

گردبرالماسه بتن سایز 60

مشخصات فنی

شماره : 60 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 500گرم ابعاد بسته‌بندی :  9*9*9 سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 580 گرم

گردبرالماسه بتن سایز120

گردبرالماسه بتن سایز120

مشخصات فنی

شماره : 120 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 830 گرم ابعاد بسته‌بندی :  18*18*18سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 860 گرم

گردبرالماسه بتن سایز 95

مشخصات

 
 • شماره : 95
 • جنس الماسه
 • مناسب برای سیمان
 • نوع بسته بندی : تکی
 • وزن : 720 گرم
 • ابعاد بسته‌بندی :  15*15*15 سانتی‌متر
 • وزن بسته‌بندی : 740گرم

گردبرالماسه بتن سایز 90

750,000 تومان

گردبرالماسه بتن سایز 90

مشخصات فنی

شماره : 90 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 720 گرم ابعاد بسته‌بندی :  14*14*14سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 700گرم

گردبرالماسه بتن سایز 150

مشخصات فنی

 • شماره : 150
 • جنس الماسه
 • مناسب برای سیمان
 • نوع بسته بندی : تکی
 • وزن : 880 گرم
 • ابعاد بسته‌بندی :  19*19*19 سانتی‌متر
 • وزن بسته‌بندی : 900 گرم

گردبرالماسه بتن سایز 110

مشخصات فنی

 • شماره : 110
 • جنس الماسه
 • مناسب برای سیمان
 • نوع بسته بندی : تکی
 • وزن : 770 گرم
 • ابعاد بسته‌بندی :  17*17*17سانتی‌متر
 • وزن بسته‌بندی : 820 گرم

گردبرالماسه بتن سایز45

425,000 تومان

گردبرالماسه بتن سایز45

مشخصات فنی

شماره : 45 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 430 گرم ابعاد بسته‌بندی :  8*8*8 سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 500 گرم

گردبرالماسه بتن سایز50

485,000 تومان

گردبرالماسه بتن سایز50

مشخصات فنی

شماره : 50 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 450 گرم ابعاد بسته‌بندی :  8*8*8 سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 510 گرم

گردبرالماسه بتن سایز35

325,000 تومان

گردبرالماسه بتن سایز35

مشخصات فنی

شماره : 35 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 410 گرم ابعاد بسته‌بندی : 7*7*7  سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 460 گرم

گردبرالماسه بتن سایز40

360,000 تومان

گردبرالماسه بتن سایز40

مشخصات فنی

شماره : 40 جنس الماسه مناسب برای سیمان نوع بسته بندی : تکی وزن : 420 گرم ابعاد بسته‌بندی : 7.5*7.5*7.5سانتی‌متر وزن بسته‌بندی : 480 گرم