نمایش 1–12 از 19 نتیجه

گردبر36 اموگه

144,000 تومان

گردبر36 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی : 7*5*5 MM وزن بسته بندی : 105 GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 36

گردبر68 اموگه

272,000 تومان

گردبر68 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی : 10*5*7 MM وزن بسته بندی : 200 GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 68

گردبر35 اموگه

140,000 تومان

گردبر35 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد کالا : 7*4*4 MM وزن : 95  GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 35

گردبر67 اموگه

268,000 تومان

گردبر67 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی : 10*5*7 MM وزن بسته بندی : 200 GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 67

گردبر32 اموگه

128,000 تومان

گردبر32 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی : 7*4*4 MM وزن بسته بندی : 85  GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 32

گردبر65 اموگه

280,000 تومان

گردبر65 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد کالا : 10*5*7 MM وزن : 190  GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 65

گردبر30 اموگه

120,000 تومان

گردبر30 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی : 7*4*4 MM وزن بسته بندی : 80  GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 30

گردبر51 اموگه

204,000 تومان

گردبر51 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد کالا : 9*5*7 MM وزن : 125 GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 51

گردبر29 اموگه

116,000 تومان

گردبر29 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد کالا : 7*4*4  MM وزن : 80  GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 29

گردبر26 اموگه

104,000 تومان

گردبر26 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد کالا : 7*4*4 MM وزن : 65 GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز :26

گردبر24 اموگه

92,000 تومان

گردبر24 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی : 7*4*4 cm وزن : 60 gr جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 24

گردبر15 اموگه

60,000 تومان

گردبر15 اموگه

مشخصات فنی محصول

ابعاد بسته بندی : 7*4*4 cm وزن بسته بندی : 25 gr جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 15