نمایش 1–24 از 26 نتیجه

گردبر36 اموگه

180,000 تومان

گردبر36 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی : 7*5*5 MM وزن بسته بندی : 105 GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 36

گردبر68 اموگه

340,000 تومان

گردبر68 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی : 10*5*7 MM وزن بسته بندی : 200 GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 68

گردبر35 اموگه

175,000 تومان

گردبر35 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد کالا : 7*4*4 MM وزن : 95  GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 35

گردبر67 اموگه

335,000 تومان

گردبر67 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی : 10*5*7 MM وزن بسته بندی : 200 GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 67

گردبر32 اموگه

160,000 تومان

گردبر32 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی : 7*4*4 MM وزن بسته بندی : 85  GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 32

گردبر65 اموگه

325,000 تومان

گردبر65 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد کالا : 10*5*7 MM وزن : 190  GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 65

گردبر30 اموگه

150,000 تومان

گردبر30 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی : 7*4*4 MM وزن بسته بندی : 80  GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 30

گردبر51 اموگه

255,000 تومان

گردبر51 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد کالا : 9*5*7 MM وزن : 125 GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 51

گردبر29 اموگه

145,000 تومان

گردبر29 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد کالا : 7*4*4  MM وزن : 80  GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 29

گردبر26 اموگه

130,000 تومان

گردبر26 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد کالا : 7*4*4 MM وزن : 65 GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز :26

گردبر24 اموگه

120,000 تومان

گردبر24 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی : 7*4*4 cm وزن : 60 gr جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 24

گردبر15 اموگه

75,000 تومان

گردبر15 اموگه

مشخصات فنی محصول

ابعاد بسته بندی : 7*4*4 cm وزن بسته بندی : 25 gr جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 15

گردبر55 اموگه

275,000 تومان

گردبر55 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی : 10*5*7 cm وزن بسته بندی : 145 gr جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 55

گردبر25 اموگه

125,000 تومان

گردبر25 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد بسته بندی :  25*25*7 MM وزن بسته بندی : 55 GR جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز :25

گردبر16 اموگه

80,000 تومان

گردبر16 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد کالا :  16*16*7 MM وزن : 25gr جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 16

گردبر79 اموگه

395,000 تومان

گردبر79 اموگه

مشخصات محصول

ابعاد کالا : 79*79*45 mm وزن کالا : 245 gr ابعاد بسته بندی : 95*47*115 mm وزن بسته بندی : 275 gr جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز : 79

گردبر14 اموگه

70,000 تومان

گردبر14 اموگه

مشخصات فنی

ابعاد کالا :  14*14*7 MM وزن : 15gr جنس : کبالت 8% کاربرد : برش فلز و استیل سایز :15