انتقادات و شکایت،پیشنهادات ابزار تی ام

ابزار تی ام در راستای مشتری مداری و تکریم مشتریان و کاربران خود از طریق این صفحه انتقادات ،شکایات و پیشنهادات مشتریان و مخاطبین خود را دریافت میکند.

ابزار تی ام در نظر دارد در جهت پیشرفت همه جانبه خود و رفع نواقص و ارتقاء خدمات تسریع ارتباط با مشتریان خود از نظرات،انتقادات و شکایات آن ها با خبر شود.

کاربران گرامی می توانند با استفاده از فرم ذیل انتقادات،شکایات و نظرات خود را با ابزار تی ام در میان بگذارند.