در حال نمایش 6 نتیجه

پولی کش سه شاخ جابری perana سایز 4″

568,000 تومان
مشخصات وزن : 720 گرم ویژگی‌های  : قابلیت تنظیم فک جنس پیچ وسط : فولاد سایر توضیحات : قابلیت تبدیل

پولی کش سه شاخ جابری perana سایز 10″

995,000 تومان
مشخصات

وزن : 3400 گرم

ویژگی‌های  : قابلیت تنظیم فک

جنس پیچ وسط : فولاد

سایر توضیحات : قابلیت تبدیل شدن به دو شاخه -طول هر فک 25 سانتیمتر و کارگیر 30 سانتیمتر

پولی کش سه شاخ جابری perana سایز 3″

435,000 تومان

مشخصات

وزن : 435 گرم

ویژگی‌های  : قابلیت تنظیم فک

جنس پیچ وسط : فولاد

سایر توضیحات : قابلیت تبدیل شدن به دو شاخه -طول هر فک 7.5 سانتیمتر و کارگیر 10 سانتیمتر

پولی کش سه شاخ جابری perana طرح آلمان سایز 4″

586,000 تومان

مشخصات

وزن : 675 گرم

ویژگی‌های  : قابلیت تنظیم فک

جنس پیچ وسط : فولاد

سایر توضیحات : قابلیت تبدیل شدن به دو شاخه -طول هر فک 10 سانتیمتر و کارگیر 15 سانتیمتر

پولی کش سه شاخ جابری سایز 8″

810,000 تومان
مشخصات

وزن : 2185 گرم

ویژگی‌های  : قابلیت تنظیم فک

جنس پیچ وسط : فولاد

سایر توضیحات : قابلیت تبدیل شدن به دو شاخه -طول هر فک 20 سانتیمتر و کارگیر 25 سانتیمتر

پولی کش سه شاخ جابری perana سایز 6″

680,000 تومان
مشخصات

وزن : 1660 گرم

ویژگی‌های  : قابلیت تنظیم فک

جنس پیچ وسط : فولاد

سایر توضیحات : قابلیت تبدیل شدن به دو شاخه -طول هر فک  ۱5 سانتیمتر و کارگیر 20 سانتیمتر